De Mozaïk

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
stedenbouwkundig plan collectief particulier opdrachtgeverschap
0,5 hectare / 16 woningen
SVO en bewoners Burgemeester Canterslaan, Oisterwijk

 

proces

Op een prachtige plek aan de Voorste Stroom in het hart van Oisterwijk bevindt zich het voormalige schoolgebouw van basisschool ‘De Mozaïk’. De school is inmiddels vertrokken naar een nieuwbouwlocatie en helaas blijkt behoud van het oude schoolgebouw niet haalbaar. Gemeente Oisterwijk heeft daarom voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat van nieuwbouw van een hoog blok met dure stadswoningen. De buurt heeft moeite met het plan van de gemeente. De Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) ziet bovendien in deze locatie bij uitstek een kans voor het realiseren van seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Woningtypes waar in Oisterwijk een grote behoefte aan is.

Na overleg heeft de raadscommissie Ruimtelijke Zaken besloten SVO samen met de buurtbewoners een kans te geven om de haalbaarheid van een alternatief plan te onderzoeken dat beter tegemoet komt aan de wensen van de buurtbewoners en tevens voorziet in het bouwen van de door SVO aangedragen woningtypes. SVO en de buurtbewoners vroegen Atelier Hermse_ om hier een schetsverkaveling voor te maken. Aangezien deze schetsverkaveling zeer positief ontvangen werd, heeft Atelier Hermse_ dit plan mogen uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp bestaat uit een set ruimtelijke uitgangspunten, een voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte, een drietal voorbeeldverkavelingen en een aanzet voor de jurdische kaders. Een aantal geïnteresseerden heeft zich reeds bij SVO inschreven als potentiële koper van de woningen. Zij zullen samen in CPO-verband (collectief particulier opdrachtgeverschap) invulling gaan geven aan de gestelde kaders. Daarbij zullen zij worden begeleid door de Bouwen in Eigen Beheer (BIEB).

 

ontwerp

In de voorbeeldverkavelingen zijn de levensloopbestendige woningen hoofdzakelijk geplaatst aan de Burgemeester Canterslaan waar zij de maat en schaal voortzetten die deze straat kenmerkt. De lage seniorenwoningen zijn overwegend gesitueerd aan de Voorste Stroom, waar zij kunnen genieten van het uitbundige groene karakter van een parkstrook langs het water. In tegenstelling tot wat het gemeentelijke plan beoogt, is een belangrijk uitgangspunt van dit plan dat de huidige ligging van de Lindeparklaan behouden wordt. Dat voorkomt een kostbare verplaatsing van de weg en bijbehorende ondergrondse infrastructuur. Ook worden langs deze weg een achttal parkeerplaatsen behouden ten behoeve van de buurtbewoners.

 

Straatbeeld van de Burgemeester Canterslaan

Straatbeeld van de Burgemeester Canterslaan met de planlocatie aan de linkerzijde (bron: Google Streetview)

Mozaïk - uitgangspuntenkaart

Uitgangspuntenkaart

Mozaïk - voorbeeldverkaveling 1

Eén van de voorbeeldverkavelingen

Het Brabants Dagblad publiceerde in december 2012 een artikel over de Mozaïk. Lees het artikel hier.

In april 2013 publiceerde Oisterwijk Nieuws ook een tweetal artikelen over het plan. Deze artikelen vind je hier en hier.

Groot Zonnehoeve

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemers
in samenwerking met
werkgever
Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan woonwijk, park en instellingsterrein in Apeldoorn
omvang circa 600 woningen / 80 hectare
Gemeente Apeldoorn, ‘s Heeren Loo
Royal Haskoning en diverse architecten
Gemeente Apeldoorn

De landelijke kenmerken, oude verkavelingslijnen en bestaande boskwaliteiten vormen de onderlegger voor de transformatie van Zonnehoeve. Het plangebied heeft twee deelgebieden: het open Zonnehoeve en het beboste instellingsterrein van Schuylenburg. Samen dragen deze twee landschappen bij aan de groene verbinding tussen stad en buitengebied. In de toekomst zullen ze één nieuwe wijk vormen met uiteenlopende woonbuurten. Er zal een sterke verwevenheid ontstaan van instellingsbewoners en reguliere woningbouw.

Van 2004 tot 2006 werkte ik aan de doorontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en het opstellen van het beeldkwaliteitplan voor Groot Zonnehoeve. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de begeleiding en sturing van de architecten en initiatiefnemers (veelal CPO-groepen) in diverse deelprojecten. Een aantal deelprojecten van Groot Zonnehoeve is inmiddels gerealiseerd, de overige projecten zijn in voorbereiding of in aanbouw.

Villa Zonnehoeve, de naamgever van het plan

Stedenbouwkundig plan Groot Zonnehoeve

Een voltooid woonstraatje in deelgebied Boskamers van Zonnehoeve

Meer weten? Klik hier de projectwebsite van Groot Zonnehoeve te bezoeken.