Het Digitale Beeldkwaliteitplan

auteur: Frank

Het digitale bestemmingsplan en de digitale welstandsnota waren er al. Nu is er ook het Digitale Beeldkwaliteitplan! Het Digitale Beeldkwaliteitplan bevat alle ingrediënten van het beeldkwaliteitplan dat u kent van papier of uit pdf-documenten maar biedt daarnaast tal van nieuwe mogelijkheden.

 

Gebruiksvriendelijk

Een beeldkwaliteitplan kan veel informatie bevatten. Op papier leidt dat al snel tot een lijvig document. In het digitale beeldkwaliteitplan wordt deze informatie overzichtelijk geordend. Slimme kruisverwijzingen en labels maken het mogelijk de informatie zó te ordenen dat deze telkens specifiek is afgestemd op de informatievraag van de gebruiker. Met andere woorden: met één muisklik verschijnt alle informatie die van toepassing is op één deelgebied of thema. Bovendien is door het hele beeldkwaliteitplan het onderscheid tussen bindende criteria, inspirerende voorbeelden en verklarende achtergrond informatie in één oogopslag zichtbaar.

 

Participatie

Het plan met het grootste draagvlak is een plan dat tot stand komt in dialoog met alle betrokkenen. Het Digitale Beeldkwaliteitplan biedt u reeds vanaf de eerste conceptversie de mogelijkheid om de interactie met de omgeving, (toekomstige) gebruikers en uitvoerende partijen op te zoeken. Het stelt hen, op een zeer laagdrempelige manier, in staat om te reageren op ieder afzonderlijk onderdeel van het beeldkwaliteitplan. Vervolgens kunt u op dezelfde wijze deze dialoog online voortzetten. Ook een verregaande integratie met social media is desgewenst eenvoudig te integreren in Het Digitale Beeldkwaliteitplan. De inhoud van Het Digitale Beeldkwaliteitplan kunt u op ieder moment aanpassen. Zodra de dialoogfase is afgerond en Digitale Beeldkwaliteitplan is vastgesteld kunt u uiteraard de reactie-mogelijkheden uitschakelen. Aanpassingen aan de interface blijven dan onverminderd mogelijk, zodat u de gebruiksvriendelijkheid van uw plan kunt blijven optimaliseren, zelfs na vaststelling ervan.

 

Betaalbaar, snel en milieuvriendelijk

Het Digitale Beeldkwaliteitplan is volledig ontwikkeld op basis van open source software. Het sjabloon van Het Digitale Beeldkwaliteitplan is zó gekozen dat het geen beperkingen stelt ten aanzien van het type of de inhoud van het plan. Op basis van dezelfde solide basis kan ieder type beeldkwaliteitplan worden ingepast. Dat maakt dat het plan snel en kostenefficiënt kan worden opgesteld. Van inhoud tot vormgeving en digitalisering, Atelier Hermse_ heeft alle benodigde kennis in huis en kan u daarmee in weinig tijd voorzien van een totaalproduct.

Stapels papier blijven bespaard doordat u niet meer telkens iedere conceptversie van uw plan in veelvoud hoeft af te drukken. Mocht u desondanks toch waarde hechten aan een papieren exemplaar dan is het nog steeds mogelijk Het Digitale Beeldkwaliteitplan te converteren tot een printversie.

 

Weergave en grafische mogelijkheden

Niet eerder bood uw beeldkwaliteitplan zoveel grafische mogelijkheden. Het Digitale Beeldkwaliteitplan kan de portal zijn naar een 3d-omgeving waar gebruikers, aan de hand van interactieve animaties, vast kennis kunnen maken met de toekomstige situatie zoals u die voor ogen heeft. Ook is het mogelijk om in het plan digitale onderleggers (bijvoorbeeld een situatietekening en/of een Sketchup-model) op te nemen. Architecten, landschapsarchitecten en ontwikkelende partijen kunnen deze dan gebruiken als startpunt voor hun (deel-)ontwerp.

De vormgeving van Het Digitale Beeldkwaliteitplan kan afgestemd worden op de vormgeving van uw website. Het linken van informatie in het beeldkwaliteitplan aan informatie op uw website en vice versa was nog nooit zo makkelijk.

Voor de weergave van Het Digitale Beeldkwaliteitplan zijn geen speciale plugins vereist. Alle gangbare internetbrowsers volstaan.

 

Mobiele weergave

Het Digitale Beeldkwaliteitplan is ook geschikt voor weergave op mobiele apparaten. De interface herkent direct of de gebruiker het plan bezoekt vanaf een smartphone of tablet en past zich daar automatisch op aan. Teksten blijven goed leesbaar en afbeeldingen en opmaak blijven zichtbaar. De weergave vereist geen zware bandbreedte en zal derhalve ook goed functioneren bij een trage verbinding. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de integratie van mobiele weergave in het plan.

 

Bestaande beeldkwaliteitplannen digitaliseren

Heeft u al een beeldkwaliteitplan en wilt u uw gebruikers meer kunnen bieden dan slechts een print of pdf-versie van uw plan? Ook het omzetten van bestaande plannen naar een Digitaal Beeldkwaliteitplan is mogelijk. Zo vergroot u de toegankelijkheid van uw plan zonder aanpassingen te doen aan de inhoud ervan.

 

Het Digitale Beeldkwaliteitplan is een product in ontwikkeling. Atelier Hermse_ is op zoek naar een gemeente die deel wil nemen in de opzet van een eerste pilot. Heeft u interesse of bent u nieuwsgierig naar hoe Het Digitale Beeldkwaliteitplan aansluit op uw wensen? Neem dan contact op met Atelier Hermse_ U krijgt dan ook toegang tot de testomgeving “Beeldkwaliteitplan Nieuw Parkstede” waar u vast een voorproefje kunt zien van het Digitale Beeldkwaliteitplan.

 

Beeldkwaliteit in Praktijk – Leidsche Rijn

auteur: Frank
datum excursie
bezochte projecten
initiatief en organisatie
projectinformatie

groepsgrootte
duur

25 mei 2012
Vrije kavels rond Maximapark, De Hoven en De Woerd
Atelier Hermse_
Liesbeth Groenveld (projectleider vrije kavels Projectbureau Leidsche Rijn), Kok Mulleners (Mulleners + Mulleners Architecten, ontwerper De Woerd)
19 personen
één middag

Is Leidsche Rijn van dichtbij net zo groots als op de kaart? In mei 2012 ontdekten we dat dat wel meevalt. Met een gemêleerd gezelschap van (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, welstandsleden en opdrachtgevers bracht ik een bezoek aan dit nieuwe Utrechtse stadsdeel. Gewapend met camera’s, beeldkwaliteitplannen en uiteenlopende verwachtingspatronen, bestudeerden en bediscussieerden we de uitwerking van beeldregie op een aantal kleurrijke projecten. Hieronder vind je een link naar het verslag.

Liesbeth Groenveld vertelt over beeldregie in Park Noord

 

een binnenhofje van een wooncomplex in De Woerd / contrast tussen zelfbouwwoningen in De Eiken

klik hier om het hele verslag van de excursie te downloaden (PDF, 1,5 Mb)

Beeldkwaliteit in Praktijk – Leiden

auteur: Frank
datum excursie
bezochte projecten
initiatief en organisatie
projectinformatie
groepsgrootte
duur
4 november 2011
Nieuw Leyden en Roomburg
Frank Hermse
Kawus Forouzand (stedenbouwkundige Gemeente Leiden)
20 personen
één middag

De tweede in een reeks excursies die ik organiseer met als doel om samen te leren van de praktische uitwerking van verschillende vormen van beeldregie op de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. De basis voor de discussie werd ditmaal gevormd door het bezoeken van een tweetal woonbuurten in Leiden, ieder met een totaal eigen identiteit: Nieuw Leyden en Roomburg. Waar Nieuw Leyden grotendeels welstandsvrij is, is Roomburg volledig gerealiseerd binnen de kaders van een beeldkwaliteitplan. Tijdens en na afloop van de excursie vond een discussie plaats die ik verwoord heb in een verslag.

een toelichting van Gemeente Leiden over Nieuw Leyden op het projectbureau

 

welstandsvrije woningen in een strakke rij in de wijk Roomburg

klik hier om het hele verslag van de excursie te downloaden (PDF, 1,5 Mb)

Beeldkwaliteit in Praktijk – Apeldoorn

auteur: Frank
datum excursie
bezochte projecten
initiatief en organisatie
projectinformatie
groepsgrootte
duur
10 juni 2011
Het Mozaïek, Het Plateau e.a.
Frank Hermse
Michel van Unen (stedenbouwkundige Gemeente Apeldoorn)
11 personen
één middag

De eerste excursie in de reeks Beeldkwaliteit in Praktijk. Qua opzet identiek aan bovenstaande. Al fietsend, met het beeldkwaliteitplan in de hand zijn een aantal recente woonbuurten in Apeldoorn bezocht. Het Mozaïek is het centrumgebied van de nieuwe wijk Zuidbroek en gebouwd aan de hand van een uitgebreid beeldkwaliteitplan. Het Plateau was het eerste welstandsvrije experiment in Apeldoorn. Onderweg zijn diverse andere projecten bezocht en is een bezoek gebracht aan het bureau van architect Lars Courage. Ook de discussies en bevindingen van deze excursie heb ik verwoord in een verslag.

in discussie over het resultaat van de beeldregie in Zevenhuizen

verschillende interpretaties van beeldkwaliteit in Osseveld en Woudhuis

klik hier om het hele verslag van de excursie te downloaden (PDF, 0,9 Mb)

Spechtenlaan Fase II

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
in samenwerking met
werkgever
dorpse uitbreidingslocatie
3,2 hectare / 50 woningen
Gemeente Uden
Gemeente Uden
Bureau Verkuylen

Op een rustige plek in de zuidoostelijke hoek van Odiliapeel bevindt zich een agrarisch perceel dat wordt omsloten door Boscomplex Odiliapeel aan drie zijden en de dorpsbebouwing aan de vierde (noord-)zijde. In 2005 is met ‘Spechtenlaan Fase I’ een begin gemaakt aan het inrichten van dit perceel als woonbuurt.

Bureau Verkuylen kreeg van Gemeente Uden een opdracht voor het maken van het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase van deze woonbuurt. Onder leiding van Jan Verkuylen en in samenwerking met de gemeente, maakte ik het stedenbouwkundig ontwerp en stelde ik een beeldkwaliteitplan op.
Dit ontwerp is gebaseerd op de aanwezige kwaliteiten van het groen. Nagenoeg alle 50 nieuwe woningen zijn gelegen aan royale groenzones . Deze groenzones staan telkens in directe verbinding met het bos, dat zo nooit ver weg is. Het plan is zó opgezet dat de buurt in kleine stappen kan worden gerealiseerd, afhankelijk van de vraag uit de markt. Het geheel is verwerkt in een bestemmingsplan dat inmiddels is vastgesteld.

de bosrand als decor voor de toekomstige woonbuurt

stedenbouwkundig plan

de bestaande groenzone op de grens tussen Fase I en Fase II (referentiebeeld voor de nieuwe groenzones)

Meer weten? Klik hier om de toelichting van het bestemmingsplan te bekijken via RO-online.

Het Wielblok

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
werkgever
nieuw (boeren-)erf in Herpt
0,5 hectare / 6 woningen
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
Bureau Verkuylen

Onder de rook van het vestingstadje Heusden bevindt zich het typisch Brabantse lintdorp Herpt. Langs de drie linten van dit dorp bevinden zich hoofdzakelijk vrijstaande woonhuizen en een aantal boerenerven. Een aantal van deze erven is inmiddels in eigendom van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De doelstelling van Ruimte voor Ruimte is het saneren van agrarische bebouwing in Brabant door het afkopen van de mestrechten van boerenbedrijven en het slopen van de bijbehorende stallen. In ruil daarvoor mogen grote kavels worden gerealiseerd voor vrijstaande woonhuizen. Op dit erf aan de Achterweg in Herpt is een dergelijk boerenbedrijf opgekocht door Ruimte voor Ruimte. Als de stallen gesloopt zijn, zullen hier vier nieuwe kavels worden gerealiseerd. De wens van Gemeente Heusden is daarbij het behoud van de uitstraling en vormentaal van een typisch boerenerf op deze plek. In dienst van Bureau Verkuylen ontwierp ik het stedenbouwkundige plan voor dit nieuwe ensemble en stelde ik een beeldkwaliteitplan op. Inmiddels is het bestemmingsplan voor dit project vastgesteld.

straatbeeld van de Achterweg met de planlocatie aan de linkerzijde

stedenbouwkundig plan

Meer weten? Klik hier om de toelichting van het bestemmingsplan te downloaden van Ruimtelijkeplannen.nl

Belcanto, Haarlem

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgevers
werkgever
herbestemming van bedrijfslocatie naar intensief woonmilieu
500 woningen / 2.2 hectare
woningstichtingen Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere
Rijnboutt

In het hart van het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk bevindt zich een zone met kantoren en een ziekenhuis. Pal naast het ziekenhuis liggen hier het voormalige belastingkantoor en een inmiddels gesloten garagebedrijf. De woningstichtingen Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere hebben de handen ineen geslagen om dit onaantrekkelijke gebied om te vormen naar een hart voor de wijk. Behalve 500 woningen, voorziet het plan ook in een nieuw park en enkele voorzieningen. Rond het park verrijst bebouwing met een stedelijk karakter. Daarbinnen zorgt een netwerk van hofjes en doorgangen voor een aangename kleinschaligheid en diversiteit. Ook de wegen rond het Belcantoterrein krijgen een nieuw karakter en veranderen van kille verkeersaders in brede groene lanen.

In 2007 en 2008 werkte ik onder leiding van Frederik Vermeesch aan het stedenbouwkundige plan. Dit ontwerp vertaalden we in een uitgebreid masterplan met beeldkwaliteitkaders. Momenteel wordt de plannen voor Belcanto ingrijpend herzien naar de huidige marktomstandigheden.

Belcanto Haarlem - maquette

Belcanto Haarlem - stedenbouwkundig plan

Meer weten? Klik hier om de projectwebsite van Belcanto te bezoeken en bekijk de presentatie van het plan op de MidwinterFair van 2008.

Groot ZiekenGasthuisterrein

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
in samenwerking met
werkgever
herontwikkeling binnenstadskwartier Den Bosch
5,5 hectare / winkels, horeca, hotel en cultuur, wonen en parkeren
VOF GZG (combinatie Heijmans N.V. en BAM Vastgoed)
Buro Lubbers, landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp
Rijnboutt

Sinds de dertiende eeuw is het Groot Zieken Gasthuisterrein een besloten gebied in de Bossche binnenstad geweest waar armen en zieken terecht konden voor zorg. Nu het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis de locatie verlaten heeft, ontstaat voor het eerst de kans om het terrein meer te betrekken bij de stad. De vele monumenten krijgen een nieuwe functie en worden zorgvuldig ingepast tussen nieuwe bebouwing. Nieuwe straten en pleinen met winkels, horeca, wonen en culturele voorzieningen (o.a. stadsbibliotheek en evenementenplein) vormen een prettige en groene aanvulling op de binnenstad. Hier ontstaat een nieuw stukje Den Bosch. Onder leiding van Kees Rijnboutt werkte ik onder andere aan het stedenbouwkundig plan en een gedetailleerd beeldkwaliteitplan met bouwenveloppen.

GZG-terrein - stedenbouwkundig plan

GZG-terrein - maquette

Meer weten en benieuwd naar de actuele stand van zaken? Klik hier om de projectwebsite van het GZG-terrein te bezoeken

Groot Zonnehoeve

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemers
in samenwerking met
werkgever
Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan woonwijk, park en instellingsterrein in Apeldoorn
omvang circa 600 woningen / 80 hectare
Gemeente Apeldoorn, ‘s Heeren Loo
Royal Haskoning en diverse architecten
Gemeente Apeldoorn

De landelijke kenmerken, oude verkavelingslijnen en bestaande boskwaliteiten vormen de onderlegger voor de transformatie van Zonnehoeve. Het plangebied heeft twee deelgebieden: het open Zonnehoeve en het beboste instellingsterrein van Schuylenburg. Samen dragen deze twee landschappen bij aan de groene verbinding tussen stad en buitengebied. In de toekomst zullen ze één nieuwe wijk vormen met uiteenlopende woonbuurten. Er zal een sterke verwevenheid ontstaan van instellingsbewoners en reguliere woningbouw.

Van 2004 tot 2006 werkte ik aan de doorontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en het opstellen van het beeldkwaliteitplan voor Groot Zonnehoeve. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de begeleiding en sturing van de architecten en initiatiefnemers (veelal CPO-groepen) in diverse deelprojecten. Een aantal deelprojecten van Groot Zonnehoeve is inmiddels gerealiseerd, de overige projecten zijn in voorbereiding of in aanbouw.

Villa Zonnehoeve, de naamgever van het plan

Stedenbouwkundig plan Groot Zonnehoeve

Een voltooid woonstraatje in deelgebied Boskamers van Zonnehoeve

Meer weten? Klik hier de projectwebsite van Groot Zonnehoeve te bezoeken.