Makelaars van de Tussentijd

auteur: Frank

De Makelaars van de Tussentijd activeren bouwplaatsen en braakliggende terreinen en maken ze tot een katalysator voor ruimtelijke ontwikkeling en sociale interactie.

Tegenwoordig is het niet meer ongebruikelijk dat bouwlocaties 5 jaar of nog langer braak blijven liggen. De Makelaars van de Tussentijd willen in die tijd terreinen tot leven wekken met prikkelende projecten. Tijdelijke voorzieningen die zowel door bewoners als grondeigenaren en projectontwikkelaars worden gezien als een positieve bijdrage aan de leefomgeving en die draagvlak creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Stadslandbouw is een bekend voorbeeld van zo’n tijdelijke bestemming, maar er is meer mogelijk. Wat dacht u van een pop-up winkelcentrum of een stadsstrand?

In het Utrechtse stationsgebied wordt de slogan ‘CU2030’ gebruikt, want tot 2030 zal er op en rond het station gebouwd worden. Maar hoe oud bent u dan? Wij leven NU. De Makelaars willen deze lege, grijze, dreunende terreinen in de tussentijd tot leven wekken.

Makelaars van de Tussentijd

Kennisdeling
Er zijn al ontzettend veel initiatieven die buurten en omgevingen opfleuren en leefbaarder maken. Hier ontstaat kennis en ervaring. Volgens de Makelaars van de Tussentijd wordt deze kennis nog te weinig gedeeld. Daarom willen zij ervoor zorgen dat alle beschikbare informatie voor iedereen toegankelijk wordt. Dat doen ze onder andere door een catalogus van projecten aan te leggen die via www.makelaarsvandetussentijd.nl gratis toegankelijk is. Zo kan straks ieder project dat succesvol blijkt te zijn weer als inspiratie dienen voor een volgend project.

Matchmaking
Ook willen de Makelaars organisaties en individuen stimuleren om samen te gaan werken. Zo kan er een structurele en breed gedragen invulling komen voor de bouw- en braakliggende terreinen waar iedere wijk mee geconfronteerd wordt. Een invulling vanuit de wijk maar geholpen door samenwerking in de regio.

Advies
Ieder van de vijf de Makelaars van de Tussentijd heeft een andere professionele achtergrond, dat tezamen met de kennis die zij opdoen door te werken in de tussentijd, maakt hen tot een sterk team van adviseurs. Samen kunnen zij initiatiefnemers, gemeentes, woningcorporaties maar ook projectontwikkelaars en grondeigenaren dan ook effectief adviseren over tijdelijk gebruik.

Makelaars van de Tussentijd onderzocht in opdracht van Gemeente Veenendaal de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van deze locatie in het winkelcentrum Brouwerspoort

Makelaars van de Tussentijd onderzocht in opdracht van Gemeente Veenendaal de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van deze locatie in het winkelcentrum Brouwerspoort

Makelaars van de Tussentijd werkte eerder al in opdracht van Provincie Utrecht en Gemeente Veenendaal.

Meer weten of de catalogus raadplegen? Bezoek de website van Makelaars van de Tussentijd www.makelaarsvandetussentijd.nl!

De Achtertuin

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemers
website
collectief stadslandbouwproject
ca. 750m² / ca. 25 betrokken en 200 potentiële deelnemers
Frank Hermse, Lotte van der Spek en Dennis Favier
www.deachtertuin.wordpress.com

Deze riante binnentuin is al vijftig jaar niet meer dan een ongebruikt grasveld. Voor de bewoners een gemiste kans! Dit grasveld ligt verscholen achter de gevels van een Utrechts wooncomplex. Atelier Hermse_ heeft met een kleine initiatiefgroep onderzocht of het haalbaar is om op deze plek een stadslandbouwproject te starten. Dit initiatief is met veel enthousiasme ontvangen en in juni 2012 heeft een vertegenwoordiging van de 111 eigenaren unaniem ingestemd met het realiseren van De Achtertuin.

In dat zelfde jaar is een begin gemaakt met het ontginnen van een stuk van de tuin. Sinds voorjaar 2013 verbouwen de bewoners / eigenaren er hun eigen voedsel. Een duurzame impuls voor de omgeving. Nu al is de tuin een ontmoetingsplaats geworden die bijdraagt de aan sociale samenhang in de buurt. De groep betrokkenen is inmiddels uitgegroeid tot ca. 35 personen.

van een grasveld naar een levendige en eetbare ontmoetingsplek??

zo zag De Achtertuin er in 2012 nog uit…

… en wellicht ziet de tuin er over een paar jaar wel zo uit!

Inmiddels begint de tuin aardig vorm te krijgen

Inmiddels begint de tuin aardig vorm te krijgen

Dat stadslandbouw ook waardecreatie is bewijst het verkooppraatje van deze woning op Funda!

Dat stadslandbouw ook waardecreatie is bewijst het verkooppraatje van deze woning op Funda!

Meer weten? De Achtertuin heeft nu ook een eigen website: www.deachtertuin.wordpress.com!

Porto_ 30/30

auteur: Frank

Porto was lange tijd de tweede stad van Portugal. Reeds in 275 voor Christus was op deze plek sprake van een nederzetting. Daarna volgde een rijke geschiedenis waarin Porto als havenstad aan de rivier de Douro van grote betekenis was voor de ontwikkeling van het land.
Vandaag de dag staat de stad bekend om zijn authentieke historische centrum, de hoge bruggen over de Douro en het iconische Casa da Musica.

Minder bekend voor de buitenwereld maar minstens net zo opvallend voor de bezoeker van de stad, is de omvangrijke leegstand van vastgoed in het oude centrum.
De afgelopen decennia heeft er rond Porto een zeer sterke suburbanisatie opgetreden waardoor het aantal inwoners van de stad sinds 1980 met bijna een derde is gekrompen. Bijna de helft van deze resterende 237.000 inwoners heeft een inkomen onder het sociaal minimum.

Veel grote woonhuizen in het centrum van de stad zijn gemeenschappelijk eigendom van grote families. Familieleden kunnen zich niet veroorloven om elkaar uit te kopen en/of noodzakelijke renovaties uit te voeren. Deze panden blijven zo onbewoond en raken in verval. Hier en daar worden ze met gemeentelijke subsidies hersteld in de oude luister. De plaatsing van het centrum op de werelderfgoedlijst van Unesco beschermt de overige panden tegen sloop. De soms al 30 jaar durende leegstand laat echter zijn sporen achter.

Porto_ 30/30, 36 pagina's full colour (interesse? mail naar porto_30-30@atelierhermse.nl)

De serie Porto_ 30/30 is een registratie die ik maakte in de zomer van 2011. In een wandeling van 30 minuten langs vijf willekeurige straten / pleinen, fotografeerde ik deuren van leegstaande panden. Daarbij beperkte ik me tot deuren aan de zonzijde van de straat. Deuren die (deels) aan het zicht onttrokken werden door geparkeerde auto’s of andere obstakels sloeg ik over. Over een afstand van iets meer dan één kilometer, leverde dit 30 beelden op met in totaal maar liefst 38 gesloten deuren.

Klik hier om de fotoreportage te downloaden in pdf-formaat