De Mozaïk

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
stedenbouwkundig plan collectief particulier opdrachtgeverschap
0,5 hectare / 16 woningen
SVO en bewoners Burgemeester Canterslaan, Oisterwijk

 

proces

Op een prachtige plek aan de Voorste Stroom in het hart van Oisterwijk bevindt zich het voormalige schoolgebouw van basisschool ‘De Mozaïk’. De school is inmiddels vertrokken naar een nieuwbouwlocatie en helaas blijkt behoud van het oude schoolgebouw niet haalbaar. Gemeente Oisterwijk heeft daarom voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat van nieuwbouw van een hoog blok met dure stadswoningen. De buurt heeft moeite met het plan van de gemeente. De Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) ziet bovendien in deze locatie bij uitstek een kans voor het realiseren van seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Woningtypes waar in Oisterwijk een grote behoefte aan is.

Na overleg heeft de raadscommissie Ruimtelijke Zaken besloten SVO samen met de buurtbewoners een kans te geven om de haalbaarheid van een alternatief plan te onderzoeken dat beter tegemoet komt aan de wensen van de buurtbewoners en tevens voorziet in het bouwen van de door SVO aangedragen woningtypes. SVO en de buurtbewoners vroegen Atelier Hermse_ om hier een schetsverkaveling voor te maken. Aangezien deze schetsverkaveling zeer positief ontvangen werd, heeft Atelier Hermse_ dit plan mogen uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp bestaat uit een set ruimtelijke uitgangspunten, een voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte, een drietal voorbeeldverkavelingen en een aanzet voor de jurdische kaders. Een aantal geïnteresseerden heeft zich reeds bij SVO inschreven als potentiële koper van de woningen. Zij zullen samen in CPO-verband (collectief particulier opdrachtgeverschap) invulling gaan geven aan de gestelde kaders. Daarbij zullen zij worden begeleid door de Bouwen in Eigen Beheer (BIEB).

 

ontwerp

In de voorbeeldverkavelingen zijn de levensloopbestendige woningen hoofdzakelijk geplaatst aan de Burgemeester Canterslaan waar zij de maat en schaal voortzetten die deze straat kenmerkt. De lage seniorenwoningen zijn overwegend gesitueerd aan de Voorste Stroom, waar zij kunnen genieten van het uitbundige groene karakter van een parkstrook langs het water. In tegenstelling tot wat het gemeentelijke plan beoogt, is een belangrijk uitgangspunt van dit plan dat de huidige ligging van de Lindeparklaan behouden wordt. Dat voorkomt een kostbare verplaatsing van de weg en bijbehorende ondergrondse infrastructuur. Ook worden langs deze weg een achttal parkeerplaatsen behouden ten behoeve van de buurtbewoners.

 

Straatbeeld van de Burgemeester Canterslaan

Straatbeeld van de Burgemeester Canterslaan met de planlocatie aan de linkerzijde (bron: Google Streetview)

Mozaïk - uitgangspuntenkaart

Uitgangspuntenkaart

Mozaïk - voorbeeldverkaveling 1

Eén van de voorbeeldverkavelingen

Het Brabants Dagblad publiceerde in december 2012 een artikel over de Mozaïk. Lees het artikel hier.

In april 2013 publiceerde Oisterwijk Nieuws ook een tweetal artikelen over het plan. Deze artikelen vind je hier en hier.

Het Dorpsplein

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemer
in samenwerking met
prijsvraaginzending brede school
6 hectare / 2 scholen, opvang, sporthal en publieke voorzieningen
Servisio di Edukashon i Kultura (SEK), Bonaire
Schaapveld Architectuur en De Brouwer Advies en Architectuur

Aan de noordzijde van Kralendijk groeit Noord-Saliña uit tot een van de meest omvangrijke woonwijken van de stad. Ten gevolge van die groei komt een onontgonnen groene wereld in het zwaartepunt van de wijk te liggen. Op deze plek wordt ‘Het Dorpsplein’ gebouwd, een ensemble dat ruimte biedt aan de basisscholen Papa Cornes en De Pelikaan, een kinderopvang, een sporthal, een zwembad en een aantal andere voorzieningen voor de wijk. De charme van Noord-Saliña is de informele opbouw van de wijk met veel ruimte voor variatie en individualiteit. ‘Het Dorpsplein’ vormt een accent in dit veelvormige karakter. Het ensemble gaat functioneren als een herkenningspunt en, nog belangrijker, als een trefpunt in de wijk.

de zuidwestelijke entree naar het plein

situatietekening

alle entrees liggen rondom het plein

 

Meer weten? Download het pdf-bestand van onze prijsvraaginzending >>

Spechtenlaan Fase II

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
in samenwerking met
werkgever
dorpse uitbreidingslocatie
3,2 hectare / 50 woningen
Gemeente Uden
Gemeente Uden
Bureau Verkuylen

Op een rustige plek in de zuidoostelijke hoek van Odiliapeel bevindt zich een agrarisch perceel dat wordt omsloten door Boscomplex Odiliapeel aan drie zijden en de dorpsbebouwing aan de vierde (noord-)zijde. In 2005 is met ‘Spechtenlaan Fase I’ een begin gemaakt aan het inrichten van dit perceel als woonbuurt.

Bureau Verkuylen kreeg van Gemeente Uden een opdracht voor het maken van het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase van deze woonbuurt. Onder leiding van Jan Verkuylen en in samenwerking met de gemeente, maakte ik het stedenbouwkundig ontwerp en stelde ik een beeldkwaliteitplan op.
Dit ontwerp is gebaseerd op de aanwezige kwaliteiten van het groen. Nagenoeg alle 50 nieuwe woningen zijn gelegen aan royale groenzones . Deze groenzones staan telkens in directe verbinding met het bos, dat zo nooit ver weg is. Het plan is zó opgezet dat de buurt in kleine stappen kan worden gerealiseerd, afhankelijk van de vraag uit de markt. Het geheel is verwerkt in een bestemmingsplan dat inmiddels is vastgesteld.

de bosrand als decor voor de toekomstige woonbuurt

stedenbouwkundig plan

de bestaande groenzone op de grens tussen Fase I en Fase II (referentiebeeld voor de nieuwe groenzones)

Meer weten? Klik hier om de toelichting van het bestemmingsplan te bekijken via RO-online.

Het Wielblok

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
werkgever
nieuw (boeren-)erf in Herpt
0,5 hectare / 6 woningen
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
Bureau Verkuylen

Onder de rook van het vestingstadje Heusden bevindt zich het typisch Brabantse lintdorp Herpt. Langs de drie linten van dit dorp bevinden zich hoofdzakelijk vrijstaande woonhuizen en een aantal boerenerven. Een aantal van deze erven is inmiddels in eigendom van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De doelstelling van Ruimte voor Ruimte is het saneren van agrarische bebouwing in Brabant door het afkopen van de mestrechten van boerenbedrijven en het slopen van de bijbehorende stallen. In ruil daarvoor mogen grote kavels worden gerealiseerd voor vrijstaande woonhuizen. Op dit erf aan de Achterweg in Herpt is een dergelijk boerenbedrijf opgekocht door Ruimte voor Ruimte. Als de stallen gesloopt zijn, zullen hier vier nieuwe kavels worden gerealiseerd. De wens van Gemeente Heusden is daarbij het behoud van de uitstraling en vormentaal van een typisch boerenerf op deze plek. In dienst van Bureau Verkuylen ontwierp ik het stedenbouwkundige plan voor dit nieuwe ensemble en stelde ik een beeldkwaliteitplan op. Inmiddels is het bestemmingsplan voor dit project vastgesteld.

straatbeeld van de Achterweg met de planlocatie aan de linkerzijde

stedenbouwkundig plan

Meer weten? Klik hier om de toelichting van het bestemmingsplan te downloaden van Ruimtelijkeplannen.nl

In the Eye of the Beholder

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemer
in samenwerking met
prijsvraaginzending Europan 10, locatie Kanaleneiland Utrecht
30 hectare
Stichting Europan Nederland i.s.m. Gemeente Utrecht en Mitros
2Architecten en Dave v.d. Helm

Krachtwijk Kanaleneiland was ooit in de volksmond ‘Rozeneiland‘, dé plek om te wonen; veel voorzieningen, het toonbeeld van de toekomst, rijk van groen (rozen) en grote betaalbare woningen. Toch is er niet zo gek veel veranderd sinds die tijd. ‘In the Eye of the Beholder’ zet vooral in op een aantal terughoudende ingrepen die een omslag van de belevingswaarde van de wijk moeten bewerkstelligen. Deze ingrepen bestaan uit (1) een functionele herpositionering van de wijk in de stad, (2) schaalverkleining en een geleidelijke transitie door fasering van de renovatieopgave, (3) voortbouwen op lokale (sub-)culturen, (4) intensivering en activering van de openbare ruimte en (5) het vergroten van de beschikbare privé buitenruimte.

de openbare ruimte tussen de flats wordt geactiveerd door het toevoegen van speelplekken en woningen op de begane grond met voortuinen

stedenbouwkundig plan

strategie

Nieuwsgierig hoe we deze visie hebben vertaald in een concreet en uitvoerbaar plan? Vergroot onderstaande posters of boekje door erop te klikken en lees verder.

De Citadel

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
in samenwerking met
werkgever
centrumgebied De Waalsprong / Nijmegen Noord
3.000 woningen, detailhandel, horeca en voorzieningen en kantoren
GEM Waalsprong, Nijmegen
Rudy Uytenhaak
Rijnboutt

Nijmegen breidt fors uit en groeit naar de overzijde van de Waal. Hier ontstaat met de Waalsprong een volledig nieuw stadsdeel. Het centrum van dat stadsdeel wordt De Citadel. Hier bevinden zich, met name in de omgeving van het station en het riviertje De Rietgraaf, tal van voorzieningen voor de Waalsprong. Ook komen er in De Citadel een groot aantal woningen in uiteenlopende buurtjes. In het midden van de wijk ligt Fort Beneden Lent. Rond het fort komt een ruime groenzone als wandel- en recreatiegebied voor de bewoners. Langs de kenmerkende ronde buitenrand van het plangebied bevinden zich hoofdzakelijk kantoren.
Onder leiding van Kees Rijnbout werkte ik aan diverse stedenbouwkundige studies voor dit plan.

stedenbouwkundig plan De Citadel

Meer weten? Klik hier om de projectwebsite van De Citadel te bezoeken.

Belcanto, Haarlem

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgevers
werkgever
herbestemming van bedrijfslocatie naar intensief woonmilieu
500 woningen / 2.2 hectare
woningstichtingen Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere
Rijnboutt

In het hart van het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk bevindt zich een zone met kantoren en een ziekenhuis. Pal naast het ziekenhuis liggen hier het voormalige belastingkantoor en een inmiddels gesloten garagebedrijf. De woningstichtingen Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere hebben de handen ineen geslagen om dit onaantrekkelijke gebied om te vormen naar een hart voor de wijk. Behalve 500 woningen, voorziet het plan ook in een nieuw park en enkele voorzieningen. Rond het park verrijst bebouwing met een stedelijk karakter. Daarbinnen zorgt een netwerk van hofjes en doorgangen voor een aangename kleinschaligheid en diversiteit. Ook de wegen rond het Belcantoterrein krijgen een nieuw karakter en veranderen van kille verkeersaders in brede groene lanen.

In 2007 en 2008 werkte ik onder leiding van Frederik Vermeesch aan het stedenbouwkundige plan. Dit ontwerp vertaalden we in een uitgebreid masterplan met beeldkwaliteitkaders. Momenteel wordt de plannen voor Belcanto ingrijpend herzien naar de huidige marktomstandigheden.

Belcanto Haarlem - maquette

Belcanto Haarlem - stedenbouwkundig plan

Meer weten? Klik hier om de projectwebsite van Belcanto te bezoeken en bekijk de presentatie van het plan op de MidwinterFair van 2008.

Groot ZiekenGasthuisterrein

auteur: Frank
project
omvang
opdrachtgever
in samenwerking met
werkgever
herontwikkeling binnenstadskwartier Den Bosch
5,5 hectare / winkels, horeca, hotel en cultuur, wonen en parkeren
VOF GZG (combinatie Heijmans N.V. en BAM Vastgoed)
Buro Lubbers, landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp
Rijnboutt

Sinds de dertiende eeuw is het Groot Zieken Gasthuisterrein een besloten gebied in de Bossche binnenstad geweest waar armen en zieken terecht konden voor zorg. Nu het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis de locatie verlaten heeft, ontstaat voor het eerst de kans om het terrein meer te betrekken bij de stad. De vele monumenten krijgen een nieuwe functie en worden zorgvuldig ingepast tussen nieuwe bebouwing. Nieuwe straten en pleinen met winkels, horeca, wonen en culturele voorzieningen (o.a. stadsbibliotheek en evenementenplein) vormen een prettige en groene aanvulling op de binnenstad. Hier ontstaat een nieuw stukje Den Bosch. Onder leiding van Kees Rijnboutt werkte ik onder andere aan het stedenbouwkundig plan en een gedetailleerd beeldkwaliteitplan met bouwenveloppen.

GZG-terrein - stedenbouwkundig plan

GZG-terrein - maquette

Meer weten en benieuwd naar de actuele stand van zaken? Klik hier om de projectwebsite van het GZG-terrein te bezoeken

P+B

auteur: Frank
project
omvang
initiatiefnemer
in samenwerking met
prijsvraaginzending herbestemming watertoren
8000m3 / 0,25 hectare
RAP architectuurcentrum Leiden
2Architecten en Dave v.d. Helm

P+B is een inzending van GDTSA voor de ideeënprijsvraag  ´De Waterproef´ die in voorjaar 2008 werd uitgeschreven voor de herontwikkeling van de watertoren aan de Hoge Rijndijk in Leiden. P+B is een recreatie-transferium op hét knooppunt van pleziervaart en fietsroutes. Het exposeert fietsverhuur en een duikbassin met een panoramabar. De watertoren wordt in oude luister hersteld en uitgebreid met een terras aan het water. P+B drong door tot de voorlaatste ronde bij de beoordeling van de 54 inzendingen voor de prijsvraag maar viel net buiten de prijzen.

overzicht van de watertoren met het terras aan het water

het waterbassin als duikcentrum

 

Meer weten? download de pdf van onze prijsvraaginzending  >>

A2 Maastricht

auteur: Frank
project
omvang
ontwerpatelier
opdrachtgever
werkgever
herontwikkeling stadstraverse snelweg A2 en omliggend gebied
200 hectare / 6 km A2 (deels tunnel), park, wonen, kantoren, voorzieningen
Rijnboutt, KCAP, Zwarts & Jansma, Lodewijk Baljon, Witteveen en Bos en DHV
Unie van Maastricht (combinatie van VolkerWessels en Heijmans)
Rijnboutt

Het huidige tracé van de A2 deelt de oostkant van Maastricht in tweeën en zorgt voor veel lucht- en geluidsproblemen. Een tunnel kan de oplossing bieden voor deze overlast en de ruimtelijke barrière wegnemen. Bovendien levert de tunnel nieuwe mogelijkheden op waar bewoners en bedrijven van Maastricht-Oost van zullen profiteren. De Unie van Maastricht was één van de drie laatste consortia in de race voor de definitieve gunning van dit project, dat naast een tunnel een omvangrijk vastgoedprogramma, een park, voorzieningen en tal van andere deelopgaven omvat. In 2007 en 2008 maakte ik als medewerker van Rijnboutt deel uit van het ontwerpatelier van De Unie van Maastricht. Ik werkte aan diverse stedenbouwkundige studies en (deel-)ontwerpen.

A2 Maastricht – artist impression (bron: Unie van Maastricht)
A2 Maastricht – plan (bron: Unie van Maastricht)
A2 Maastricht – doorsnede (bron: Unie van Maastricht)

Meer weten? Klik hier om het plan van De Unie van Maastricht op de website van A2Maastricht te bekijken

Pagina's:12»