31st aug2012

Makelaars van de Tussentijd

De Makelaars van de Tussentijd activeren bouwplaatsen en braakliggende terreinen en maken ze tot een katalysator voor ruimtelijke ontwikkeling en sociale interactie.

Tegenwoordig is het niet meer ongebruikelijk dat bouwlocaties 5 jaar of nog langer braak blijven liggen. De Makelaars van de Tussentijd willen in die tijd terreinen tot leven wekken met prikkelende projecten. Tijdelijke voorzieningen die zowel door bewoners als grondeigenaren en projectontwikkelaars worden gezien als een positieve bijdrage aan de leefomgeving en die draagvlak creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Stadslandbouw is een bekend voorbeeld van zo’n tijdelijke bestemming, maar er is meer mogelijk. Wat dacht u van een pop-up winkelcentrum of een stadsstrand?

In het Utrechtse stationsgebied wordt de slogan ‘CU2030’ gebruikt, want tot 2030 zal er op en rond het station gebouwd worden. Maar hoe oud bent u dan? Wij leven NU. De Makelaars willen deze lege, grijze, dreunende terreinen in de tussentijd tot leven wekken.

Makelaars van de Tussentijd

Kennisdeling
Er zijn al ontzettend veel initiatieven die buurten en omgevingen opfleuren en leefbaarder maken. Hier ontstaat kennis en ervaring. Volgens de Makelaars van de Tussentijd wordt deze kennis nog te weinig gedeeld. Daarom willen zij ervoor zorgen dat alle beschikbare informatie voor iedereen toegankelijk wordt. Dat doen ze onder andere door een catalogus van projecten aan te leggen die via www.makelaarsvandetussentijd.nl gratis toegankelijk is. Zo kan straks ieder project dat succesvol blijkt te zijn weer als inspiratie dienen voor een volgend project.

Matchmaking
Ook willen de Makelaars organisaties en individuen stimuleren om samen te gaan werken. Zo kan er een structurele en breed gedragen invulling komen voor de bouw- en braakliggende terreinen waar iedere wijk mee geconfronteerd wordt. Een invulling vanuit de wijk maar geholpen door samenwerking in de regio.

Advies
Ieder van de vijf de Makelaars van de Tussentijd heeft een andere professionele achtergrond, dat tezamen met de kennis die zij opdoen door te werken in de tussentijd, maakt hen tot een sterk team van adviseurs. Samen kunnen zij initiatiefnemers, gemeentes, woningcorporaties maar ook projectontwikkelaars en grondeigenaren dan ook effectief adviseren over tijdelijk gebruik.

Makelaars van de Tussentijd onderzocht in opdracht van Gemeente Veenendaal de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van deze locatie in het winkelcentrum Brouwerspoort

Makelaars van de Tussentijd onderzocht in opdracht van Gemeente Veenendaal de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van deze locatie in het winkelcentrum Brouwerspoort

Makelaars van de Tussentijd werkte eerder al in opdracht van Provincie Utrecht en Gemeente Veenendaal.

Meer weten of de catalogus raadplegen? Bezoek de website van Makelaars van de Tussentijd www.makelaarsvandetussentijd.nl!

deel dit bericht:
Twitter Linkedin Facebook Email