visie

Ruimtelijke kwaliteit is een subjectieve momentopname van hoe wij onze leefomgeving ervaren. Stedenbouw en architectuur geven, samen met tal van andere actoren, vorm aan de invloed die de mens op deze kwaliteit uitoefent. Een minstens net zo’n grote invloed op ruimtelijke kwaliteit heeft de natuur. Een belangrijk aspect van ruimtelijke ordening is dan ook het in balans brengen van natuurlijke omgevingsfactoren met het gewenste gebruik van de ruimte. De meeste ruimtelijke projecten slagen prima in het realiseren van de beoogde balans binnen de eigen grenzen. Om een zelfde balans ook op mondiaal niveau en voor langere termijn te waarborgen is echter een andere, meer prominente, rol voor de natuur in individuele ruimtelijke projecten noodzakelijk. Atelier Hermse_ streeft ernaar om die rol tot een kans te maken en natuurlijke en menselijke invloeden in synergie naast elkaar te laten bestaan. Ieder plan zou een ‘gesamtkunstwerk’ moeten zijn, dat een waardevolle en duurzame bouwsteen vormt voor een groter geheel, maar daar desalniettemin slechts beperkt afhankelijk van is. In de stedenbouw vraagt dat om plannen die inspelen op de vraag van het moment / de plek (als bijvoorbeeld bij CPO-projecten) en tegelijk ruimte bieden voor evolutie. Deze stedenbouwkundige plannen zijn zorgvuldig ingebed in grotere structuren en bouwen voort op lokale kwaliteiten, onder andere wat betreft cultuurhistorie, energie en beschikbare grondstoffen. Het beeldkwaliteitplan is niet meer en niet minder dan een inspirerende handreiking voor de praktische vertaling van deze principes naar onze fysieke leefomgeving.

ruimtelijke kwaliteit volgens Atelier Hermse_: mens en natuur in Þingvellir, IJsland

ga verder naar duurzaamheid