duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is voor Atelier Hermse_ geen marketingtool maar een drive. Een drive om werk betekenis te geven en een steentje bij te dragen aan een nóg mooiere wereld!

Atelier Hermse_ probeert daarom niet naast zijn schoenen te lopen en streeft naar een bescheiden ecologische en sociale voetafdruk waarmee het ook op de lange termijn eenvoudig is om in de pas te blijven lopen met globale ontwikkelingen.

Practice what you preach

Concreet betekent dit voor Atelier Hermse_ een bedrijfsvoering met onder andere zo min mogelijk papier en energiegebruik, maximaal gebruik van OV, lokale en oprecht groene toeleveranciers (bijvoorbeeld voor bankzaken), gescheiden afval in een hergebruikt kantoor vol hergebruikte materialen en met een vegetarische bedrijfskantine.

Invloed en verantwoordelijkheid

Met een zelfde pragmatiek benadert Atelier Hermse_ ook de inhoud. Een mix van ervaring en gezond verstand ten aanzien van duurzaamheid stel ik ten dienst van ieder project. De stedenbouwer bevindt zich in een bevoorrechte positie waar het gaat om de mate van invloed die hij kan uitoefenen op het tot stand komen van een duurzame leefomgeving. Het effectueren van deze invloed kan hij echter niet alleen. Atelier Hermse_ ziet het als zijn verantwoordelijkheid maar ook als een uitdaging om, samen met u en alle partners in het proces, alle kansen aan te grijpen om deze invloed optimaal te benutten. Ik ga daarom in een zo vroeg mogelijk stadium met u aan tafel om gezamenlijke ambities vast te stellen.

Samen met u wil Atelier Hermse_ het woord duurzaamheid weer betekenis geven. En dat mag best leuk zijn!

Het transformeren van leegstaande gebouwen zou geen vraag maar de norm moeten zijn - Het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht vlak voor de renovatie

ga verder naar werkwijze