Frank Hermse

Mijn eerste Duplo-blokjes waren het begin van wat zou uitgroeien tot een passie voor het vormgeven van objecten en ruimte. Met een studie architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik van deze passie mijn vak gemaakt. In die periode ontdekte ik ook mijn fascinatie voor stedenbouw en de uitwerking ervan op onze leefomgeving.

Mijn carrière in het stedenbouwkundige vak begon ik in 2004 bij Gemeente Apeldoorn. Later vulde ik deze ervaring aan met zowel architectonisch als stedenbouwkundig werk bij verschillende ontwerpbureaus waaronder Rijnboutt in Amsterdam. Telkens weer benaderde ik het vak vanuit een ander perspectief en ontwikkelde ik nieuwe vaardigheden. Vrijwel altijd werkte ik op het grensvlak van stedenbouw en architectuur. Als gevolg daarvan was ik met grote regelmaat verantwoordelijk voor het vervaardigen van beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige plannen met een kleinschalige invulling.

Atelier Hermse_ is mijn bedrijf waarmee ik voortbouw op deze ervaring. Daarbij richt ik mij op het stedenbouwkundige vak en in het bijzonder op kleinschalige stedenbouw (waaronder CPO) en beeldkwaliteitplannen. Daarnaast ben ik één van de partners / initiatiefnemers van Makelaars van de Tussentijd.

Bezoek mijn LinkedIn-profiel voor meer informatie of volg Atelier Hermse_ op Twitter

ga verder naar visie