Stedenbouw natuurlijk!

Atelier Hermse_ bouwt aan een natuurlijke leefomgeving. Samen met u maak ik uw project een bijzonder en vanzelfsprekend onderdeel van de stad. Een duurzame investering in de toekomst die van meet af aan goed functioneert.

Stedenbouw natuurlijk!

Atelier Hermse_ bouwt aan een natuurlijke leefomgeving. Samen met u zorg ik er voor dat uw project een bijzonder en vanzelfsprekend onderdeel wordt van het ecosysteem van de stad. Een duurzame investering in de toekomst die van meet af aan goed functioneert.

Stedenbouw natuurlijk!

Atelier Hermse_ bouwt aan een natuurlijke leefomgeving. Samen met u zorg ik er voor dat uw project een bijzonder en vanzelfsprekend onderdeel wordt van het ecosysteem van de stad. Een duurzame investering in de toekomst die van meet af aan goed functioneert.
supervisie

supervisie

bouwenvelop

bouwenvelop

aanbesteding

aanbesteding

beeldkwaliteit

beeldkwaliteit

transformatie

transformatie

functiemenging

functiemenging

inbreiding

inbreiding

functiewijziging

functiewijziging

verkaveling

verkaveling

kennisdeling

kennisdeling

conceptontwikkeling

conceptontwikkeling

bottom-up

bottom-up

CPO

CPO

strategie

strategie

tussentijd

tussentijd

randvoorwaarden

randvoorwaarden